İletişim

Mehmet Akif Ersoy, 188. Sk. no:9/A Kemalpaşa, İzmir

Sosyal Medya

KVKK Metni

shape

KVKK Metni

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (KVKK)

1. Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri:

 • Web sitemiz üzerinden doldurduğunuz formlar ve anketler.
 • Müşteri hizmetleri ve destek talepleriniz.
 • Satış ve hizmet süreçlerimiz.

İşlenen Kişisel Veriler:

 • Kimlik Bilgileri: Ad, soyad, doğum tarihi vb.
 • İletişim Bilgileri: Telefon numarası, e-posta adresi, adres vb.
 • Kullanım ve Trafik Verileri: IP adresi, çerez bilgileri, tarayıcı bilgileri vb.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenebilir:

 • Hizmetlerimizi sunmak ve geliştirmek.
 • Müşteri taleplerini karşılamak ve destek sağlamak.
 • İdari ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek.
 • Pazarlama faaliyetlerinde bulunmak ve size özel teklifler sunmak.
 • Web sitesi kullanım deneyimini iyileştirmek.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, kanunun öngördüğü güvenlik önlemleri çerçevesinde, aşağıdaki durumlarda üçüncü kişilerle paylaşılabilir:

 • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla.
 • Hizmetlerimizin sunumu ve geliştirilmesi amacıyla iş ortaklarımız ve tedarikçilerimizle.
 • Müşteri memnuniyeti ve destek hizmetlerinin sağlanması amacıyla.

4. Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak için uygun teknik ve idari tedbirler almaktayız. Bu kapsamda:

 • Veri güvenliği politikaları ve prosedürleri geliştirilmiştir.
 • Veri erişim yetkileri kontrol altında tutulmaktadır.
 • Güvenlik duvarları ve şifreleme yöntemleri kullanılmaktadır.

5. KVKK Kapsamındaki Haklarınız

KVKK kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme.
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme.
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme.
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme.
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme.
 • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme.
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme.
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

6. İletişim

KVKK kapsamındaki haklarınızı kullanmak veya kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı iletmek için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz:

KMT-Ü İletişim Bilgileri:

 • E-posta: karayaylaczm@gmail.com
 • Telefon: 0530 027 4186
 • Adres: Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 188 Sok. No:9/A Kemalpaşa/İzmir

Bu politika, KMT-Ü tarafından güncellenebilir. Güncellemeler web sitemizde yayımlandıktan sonra geçerli olacaktır. Kişisel verilerinizin korunmasına ve gizliliğinize gösterdiğimiz özen devam edecektir.